Premium Range Manuka Honey 250gm UMF5+ 363A6827.jpg

Premium Range Manuka Honey 250gm UMF5+

28.00
Premium Range Manuka Honey 250gm UMF10+ 363A7284.jpg

Premium Range Manuka Honey 250gm UMF10+

39.00
Premium Range Manuka Honey 250gm UMF15+ 363A8005.jpg

Premium Range Manuka Honey 250gm UMF15+

63.00
Premium Range Manuka Honey 250gm UMF20+ 363A7971.jpg

Premium Range Manuka Honey 250gm UMF20+

114.00
Premium Range Manuka Honey 500gm UMF10+ 363A7317.jpg

Premium Range Manuka Honey 500gm UMF10+

69.00
Premium Range Manuka Honey Blend 500gm 363A1201.jpg

Premium Range Manuka Honey Blend 500gm

25.00
Raw Pure &Natural Honey 1kg 363A1182.jpg

Raw Pure &Natural Honey 1kg

31.00
Mandala Bee Tea Towel

Mandala Bee Tea Towel

13.00
Bee Awareness Tea Towel

Bee Awareness Tea Towel

13.00
Men's Mana Kai Honey T-Shirt IMG_8943.jpg

Men's Mana Kai Honey T-Shirt

36.00
Premium Range Manuka Honey Snaps UMF 10+ 363A1238.jpg

Premium Range Manuka Honey Snaps UMF 10+

26.00
Premium Range Manuka Honey 500gm UMF15+ 363A7943.jpg

Premium Range Manuka Honey 500gm UMF15+

118.00
Manuka Ointment 100g 363A1150.jpg

Manuka Ointment 100g

49.99
Manuka Ointment 500g 363A6841.jpg

Manuka Ointment 500g

169.99
Pohutukawa Honey 250g 1.jpg

Pohutukawa Honey 250g

15.00