Cart 0

From
Tree to Bee
and
Hive to Hand

mana-kai-header-fallback.jpg

Nā tō rourou
nā taku rourou
– ka ora ai te iwi.

With your food basket and my food basket we will thrive

MĀORI PROVERB

 

 
mana-kai-bee-yellow-bg2.png
 

WELCOME

Haere Mai

From trees to bees,
and from hive to hand,
we are indigenous specialists
in the full journey
of premium New Zealand Honey –
serving the land, the bees,
the people and you.

Mai i te rākau ki ngā pī, mai i ngā kōpapa ki te ringa

Ko mātou ngā rangatira o te mīere nō te whenua tuturu o Aotearoa

e whakamana ana i te whenua, ngā pī, ngā iwi me koe. 

Naku noa, 

 
 
mana-kai-bee-yellow-bg-no-bee.png